פתרונות קומיוג'ן עלו לאוויר בכלל ביטוח

כלל ביטוח, חברת הביטוח השנייה בגודלה בישראל, עלתה לאוויר עם הפתרונות לניהול הציות, ניהול ה-SOX וניהול מזכירות החברה.
אלו הצטרפו לפתרונות לנהליםאבטחת מידעסיכונים תפעוליים וועדות רכש שכבר פועלים בחברה.