פתרון ניהול וועדות רכש עלה לאוויר בכלל ביטוח

ניהול וועדות רכש עלה לאוויר בכלל ביטוח
הפתרון תומך בניהול וועדות רכש, כולל וועדות שאינן מתכנסות