מערך הסייבר הלאומי בחר בפתרון של קומיוג'ן לניהול סיכוני סייבר למימוש תורת ההגנה בסייבר לארגונים. הפתרון יוצע כשירות חינמי לכלל המשק בישראל.

עוד לפני כן יעלה מערך הסייבר כשירות למשק את פתרון קומיוג'ן לניהול אבטחת סייבר בשרשרת האספקה.

שני אלו הם חלק מסל הפתרונות של קומיוג'ן לניהול סיכוני סייבר ואבטחת מידע ובהם גם ניהול פגיעויות, ISO 27001, GDPR ועוד.