עיריית אילת, העיר הדרומית במדינה, הצטרפה לעיריות ולרשויות שבחרו בפתרון של קומיוג'ן לניהל פגישות ומעקב החלטות. קרית ים היא העיר הצפונית ביותר המשתמשת בפתרון.