ניהול פעילויות התעדה והסמכה


התעדה הינה תהליך רישוי שבו גורם מקצועי מוסמך ובלתי תלוי בוחן ומאשר, תהליך או שירות העומדים בדרישות מוגדרות. בסוף התהליך, מספק הגורם המקצועי הכרה רשמית מגובה במתן תעודה, המאשרת כי מערכת, מוצר, אדם או נכס אכן עומדים בדרישות של תקן מוגדר.                                                                                                                                                     

ניהול פעילויות התעדה והסמכה מאפשר לאירגונים וחברות לספק ללקוחותיהם שירותי התעדה והסמכה. הפתרון מספק ממשק נוח ויעיל לניהול כלל ההתעדות וההסמכות הניתנות לבעלי מקצועות, זכיינים, גופי התעדה ועוד.מהם האתגרים בהם נתקל מנהל התעדה והסמכה כאשר אין ברשותו פתרון מתאים?

 • אתגר בזיהוי פערי התעדה והסמכה אצל גופים כפופים (זכיינים, גופי התעדה וכו')
 •  אתגר בקבלת סטטוס עדכני של ההסמכות שבוצעו והטיפול בפערים שנמצאו
 • אתגר בניהול תעודות והסמכות אצל בעלי מקצוע בצורה שוטפת וניהול תוקפן
 • אתגר בניהול סטטוס בקשות להסמכה ומעקב טיפול


מה ניתן לנהל בפתרון של קומיוג'ן?

הפתרון מנהל רכיבי מידע מקושרים, ומציג תמונה המשקפת את מפת ההתעדה וההסמכה בכל רגע:

ניהול פעילויות התעדה והסמכה


מהן היכולות הבולטות של הפתרון?

 • הפקת תובנות על סטטוס התעדה והסמכה אצל גופים שונים באמצעות מבט-על גרפי
 • מיפוי הפערים השונים שנמצאו בביצוע הסמכות
 • מעקב וניהול אחר סטטוס הטיפול בפערים שנמצאו
 • ניהול ביצוע הסמכות והתעדות על ידי הארגון או על ידי חברה חיצונית
 • גמישות מירבית לשינויים בהתאמה לשינוי בפעילות הארגון או באופן הניהול של התעדה והסמכה
 • שקיפות בפעילות באמצעות דוחות גרפיים וטקסטואליים מותאמים אישית
 • ממשק מובנה למערכות חיצוניות לקבלה ולהוצאה של מידע, ובכלל זה התראות למייל