בנק דיסקונט, הרביעי בגודלו בישראל, בחר בפתרון לניהול ההמשכיות העסקית של קומיוג'ן, המשמש גם חברות אחרות במגזר הפיננסי בישראל. ניהול ההמשכיות העסקית של קומיוג'ן מאפשר להתכונן בצורה מיטבית לאירוע של המשכיות עסקית, וכן לנהל את אותו אירוע.

אחראי ההמשכיות העסקית יכול להיות בשליטה על מגוון הפעילויות שבאחריותו, ובהן: מערכות המידע והתהליכים בארגון, מצבת כח אדם וגיבויים לשעת חירום, הקשרים בין מערכות המידע לתהליכים העסקיים, תרגול ההמשכיות העסקית וניהול חדר מצב בזמן אמיתי.

הפתרון הוא חלק מסל פתרונות קומיוג'ן לניהול סיכוני סייבר, ומהווה מענה לרגולציה בישראל ולחלק מדרישות NIST.