שירותי Commugen


הקמה של פתרון טכנולוגי לצורך עסקי קיים או חדש היא תהליך ארוך ומורכב.
Commugen מאפיינת ומקימה פתרונות אינטואיטיביים וגמישים לצרכים שכאלה על בסיס הטכנולוגיה שלה.


תהליך קליטת מערכת חדשה:


תרגום צרכים עסקיים למערכת מידע

הניסיון רב השנים של Commugen הפך את החברה למומחית ב"פתרון בעיות".
ניסיון זה משמש לתרגום מדויק של צרכים עסקיים למערכת מידע.

בניית הפתרון

הטכנולוגיה של Commugen מאפשרת הקמה של פתרון לצורך עסקי המתבסס
על פתרון מדף קיים, למשל מעקב החלטות. הפתרון גם יכול להתחיל מדף ריק,
ולהתבסס על הניסיון של אנשי החברה, ומלווה על-ידי הלקוח העסקי.

המרה של המידע הקיים

הפתרונות של Commugen מסוגלים להתממשק בקלות למגוון רחב של
מערכות. החל מטבלאות אקסל ועד SAP. כך ניתן לקלוט מידע קיים או שנוצר
באופן עתי (שעתי,יומי וכו') במערכות אחרות. מערכות מידע. הן ישירות על-ידי
הלקוח או באמצעות מנתחי המערכות של Commugen.

הטמעת הפתרון

Commugen עובדת עם עשרות חברות ועשרות אלפי משתמשים. המגוון הרחב
של הלקוחות חייב את Commugen לפתח וליישם מתודולוגיות הטמעה
אפקטיביות וידידותיות למשתמש.

ליווי והתאמה מתמשכת של הפתרון

הגמישות הייחודית למערכת מאפשרת שינויים והתאמה של הפתרון לאורך זמן
לצרכים העסקיים המשתנים, ללא תכנות וללא אנשי מערכות מידע. הן ישירות
על-ידי הלקוח או באמצעות מנתחי המערכות של Commugen.