הפניקס, מחברות הביטוח הגדולות בישראל, בחרה בפתרון של קומיוג'ן לניהול הלוואות

הפתרון "ניהול ומעקב הלוואות 365" מנהל את הבקרה של ההלוואות שמעמידה הפניקס לחברות הגדולות במשק הישראלי והעולמי. הפתרון כולל בקרות שוטפות ובקרות של אבני הדרך והדיווחים הנדרשים לאורך חיי ההלוואה.

הניהול והבקרה של ההלוואות מאפשרים להפניקס להיות עם "האצבע על הדופק", ולוודא ניהול תקין, קבלת מסמכים, דיווחים ועמידה בהתניות הפיננסיות בתדירות הנדרשת. בנוסף, הפתרון כולל מתודולוגיה לחישוב ריביות וחישוב חריגות בערכי ההתניות.