ניהול ביטוחים ובטוחות


קומיוג'ן ניהול ביטוחים ובטוחות מאפשר למרכז המומחים של הבנק לנהל את תיקי הלקוחות בבנק, סטטוס הטיפול בהם ותקפות פרטיהם בצורה יעילה ופשוטה.

מהם האתגרים בהם נתקל מנהל תיק הלקוח ללא פתרון מתאים?

• אתגר בניהול המידע רב הקיים בכל תיק לקוח
• אתגר במעקב אחר הרשומות הדורשות תיקוף
• אתגר בהצגת המידע על פי שאלות שונות (לדוגמא רק דוחות שתוקפם מעל שנה, כאשר שווי הבטוחה הינו מעל מיליון שקלים)
• אתגר בדירוג דחיפות התיקים השונים המחכים לתיקוף
• אתגר או אי יכולת להתממשק למערכות אחרות בארגון


מה ניתן לנהל ב"ניהול ביטוחים ובטוחות" של קומיוג'ן?

הפתרון תומך במספר רב של "ישויות" המקושרות ביניהן לקבלת תמונה המשקפת את מצב תיקי השמאות בכל רגע:

מהן היכולות הבולטות של "קומיוג'ן ניהול ביטוחים ובטוחות"?


• הצגת סטטוס תיקי הלקוח ובקשות הטיפול במבט-על גרפי
• ניהול סטטוס הטיפול בתיק הלקוח ותיקוף הבטוחות והביטוחים
• תיעוד כל פעילות מול הלקוח
• ייצוא מסמך רשמי על תהליך הטיפול
• שמירת כל המסמכים הסרוקים הנדרשים לתיק במקום אחד
• ניהול כולל של התיקים תוך שקיפות העסקה בסניף במרחב ובמטה
• שקיפות בפעילות באמצעות דוחות גרפיים וטקסטואלים מותאימים אישית
• תמיכה בהתראות למייל על פי דרישה