ניהול הלוואות


מה רוצה לדעת מנהל במוסד פיננסי על ההלוואות שבאחריותו?

הוא שואף לראות תמונת מצב ברורה של ההלוואות: סטטוס הטיפול בבקשות חדשות להלוואה, הוראות ביצוע להקמת הלוואה, סטטוס החזר ההלוואה ועוד.

מהם האתגרים בפני מי שאין ברשותו פתרון מתאים לניהול הלוואות?

• אתגר בניהול המידע של מערך ההלוואות ככלל ושל כל לקוח בפרט
• אתגר בתחזוקה ובניהול שוטף של החזרי ההלוואה והדיווחים לגופים הרלוונטיים
• אתגר בשקיפות מידע בין שותפים למערך ההלוואות הפרוסים גיאוגרפית
• קושי בממשק למערכות אחרות בארגון


מה ניתן לנהל בפתרון של קומיוג'ן?

הפתרון "ניהול הלוואות" מנהל באופן מקושר רכיבי מידע ומאפשר קבלת תמונה המשקפת את מצב ההלוואות בכל רגע:

מהן היכולות הבולטות של הפתרון?


• הפקת תובנות על סטטוס קרן ההלוואות באמצעות מבט-על גרפי
• תיעוד מפורט של סוגי ההלוואה, מסלולי ההלוואה, בקרות, המלצות המתאם הכלכלי, טיפול משפטי, סך כל ההלוואות לעסקים על פי גודלם וכו'
• הוצאת אוטומטית של הוראת ביצוע על פי הנתונים של בקשת ההלוואה בהתחשב בסוג הלקוח, סוג ההלוואה, סוג הקרן, מסלול ההלוואה, גובה הריבית, תקופת גרייס וכו'
• הפקת הוראת ביצוע עדכנית לאחר הדיון בועדת האשראי בכפוף להחלטותיה
• גמישות לשינויים בהתאמה לשינוי בפעילות הארגון או באופן ניהול הקרן
• שקיפות בפעילות באמצעות דוחות גרפיים וטקסטואליים מותאמים אישית
• ניהול מערכת אינטגרטיבית בין גורמי אשראי שונים (מסחרית, עסקית, נדל"ן, סניף, אזור) ומבוזרים
• ממשק מובנה למערכות חיצוניות לקבלה ולהוצאה של מידע, ובכלל זה התראות למייל
• תמיכה בדגמי ההלוואה של הארגון
• אפשרות הרחבה לתמיכה בניהול הטיפול המשפטי, החזרי ההלוואה וכו