ניהול תקציבים ופרויקטים מוניציפליים


קומיוג'ן ניהול תקציבים ופרויקטים מאפשרת לעיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות לנהל ולתעד את הבקשות לתב"רים (תקציבים בלתי רגילים), התב"רים המאושרים ואת הפרויקטים בשלבי הביצוע השונים.

מהם האתגרים בהם נתקלת הנהלת העירייה ללא פתרון מתאים?

• אתגר בתיעוד בקשות התב"רים וסטטוס האישור שלהם
• אתגר בריכוז כלל המסמכים, הישיבות והמשימות הנוגעות לתב"ר במקום אחד
• אתגר בפירוק הפרויקט לאבני דרך ומשימות וחלוקת האחריות בין הגורמים השונים לביצועם
• אתגר בביצוע התב"ר לאור ריבוי המשימות ובעלי התפקידים
• אתגר באיתור חריגות תקציב ומהלו"ז המוגדרים לפרויקט
• אתגר בהפקת לקחים מפרויקטים קודמים לצורך הערכת תקציב עתידית


מה ניתן לנהל בפתרון של קומיוג'ן?

מהן היכולות הבולטות של הפתרון?


• מבט-על גרפי על הפעילות התקציבית והפרויקטלית בעירייה
• צפייה בעדכונים היומיים של ביצוע הפרויקטים
• תיעוד מפורט של התב"ר, אחוז מימוש התקציב, וסטטוס ההתקדמות
• ייבוא מידע ממערכת מרכב"ה (ERP של חברת SAP בשימוש משרדי הממשלה) ומערכות אחרות ללא צורך בידע טכני
• קישור בין כל תב"ר ומשימה לגורם מבצע ותאריך יעד
• מאפשר לכל בעל תפקיד לעקוב אחר הפרויקטים והמשימות שבאחריותו
• אחזור וחיפוש – שמירת מעקב שינויים לכל משימה ותב"ר, יכולת צפייה בתב"רים בכל חתך לדוגמה על פי אחראי ביצוע, אגף מנהל, סטטוס אישור, מקור מימון וכו'
• שליחת התראות על משימות פתוחות, חריגות מתאריכי יעד ופתיחה של משימות חדשות על פי צורכי הלקוח
• שקיפות בפעילות והפקה מהירה של דוחות גרפיים וטקסטואליים בהתאם לצורכי המשתמשים השונים
• אפשרות הרחבה לתמיכה תהליכים נוספים בארגון: ניהול תכניות עבודה, ניהול נכסי IT, ניהול ישיבות ומעקב החלטות ועוד