ניהול שמאות


קומיוג'ן ניהול שמאות מאפשר לשמאי הבנק לראות תמונה מצב ברורה ומעודכנת של סטטוס בקשות השמאות על פי חשיבות לקוח, עסקאות השוואה בין נכסים וניתוח שלהן, תעדוף עסקאות מיידי וכו'.

מה הקשיים של שמאי הבנק כאשר אין לו פתרון מתאים?

• קושי בניהול מידע רב שמתקבל אודות כל עסקה.‬
• קושי בקבלת החלטות לגבי דחיפות העסקאות שממתינות לטיפול
• חוסר יכולת לבצע עסקאות השוואה בהתבסס על עסקאות העבר
• חוסר יכולת לדעת מה סטטוס
• קושי או אי יכולת להתממשק למערכות אחרות בארגון


מה ניתן לנהל בפתרון של קומיוג'ן?

הפתרון תומך במספר רב של "ישויות" המקושרות ביניהן לקבלת תמונה המשקפת את מצב תיקי השמאות בכל רגע:

מהן היכולות הבולטות של הפתרון?


• שמירת כל המסמכים הסרוקים בתיק אחד
• ניהול כולל של התיקים תוך שקיפות העסקה בסניף במרחב ובמטה
• גמישות מירבית לשינויים בהתאמה לשינוי חישובי ההסתמכות השונים
• שקיפות בפעילות באמצעות דוחות גרפיים וטקסטואלים מותאימים אישית.
• יכולת למדוד זמני ביצוע ולדעת בכל נקודת זמן מי הגורם האחראי על השלב היחודי בו נמצאת העסקה
• ממשק מובנה לסריקת מידע לתוך תיק השמאות.ובכלל זה התראות למייל
• תמיכה בהתראות למייל על פי דרישה
• ייבוא מידע קיים
• ייצוא מידע בקשות, עסקאות, לקוחות
• הפקת מכתבים לבעלי עניין שונים
• חיבור למייל הארגוני