עיריית תל אביב רכשה והחלה להשתמש בפתרון לניהול תכניות עבודה שנתיות.

הפתרון כבר משמש את המטה וחלק מהיחידות להקמת תכנית העבודה לשנת 2018.

פתרונות קומיוג'ן לניהול תכניות עבודה משרתים את בנק מרכנתיל מזה מספר שנים, וכן בעלי תפקידים המשתמשים בפתרונות לניהול סיכוני סייבר, ניהול הביקורת הפנימית ועוד.