​מולטי רגולציה בכלל ביטוח

כלל ביטוח, קבוצת הביטוח השנייה בגודלה בישראל, מחליפה את טכנולוגיות הרגולציה שלה בפתרונות קומיוג'ן.

לאחר עבודה מוצלחת בשנתיים האחרונות עם הפתרונות לנהלים ולניהול סיכוני אבטחת מידע, מוסיפה כלל ביטוח פתרונות ל-SOX, ציות, סיכונים תפעוליים, וועדות רכש ומזכירות חברה.

הפתרונות יפעלו תחת קטלוג תהליכים משותף, שיאפשר לראות את הסיכונים בפעילות החברה לפי קווי פעילות, לבדוק רוחבית את הסיכונים בפעילות חדשה ועוד.

בתחילת 2017, כלל ביטוח בחרה בפתרונות הרגולציה של קומיוג'ן כפלטפורמה החדשה של משילות וניהול סיכונים.