תפעול אסיפות


קומיוג'ן תפעול אסיפות מאפשר לחברת ייעוץ לספק שירותי המלצה להצבעה באסיפות וכן תפעול של ההצבעה. הפתרון מאפשר ללקוח של החברה לטעון את האחזקות שלו, לקבל התראה על צורך בהצבעה, לקבל המלצה על איך להצביע, וכן להעביר הוראת הצבעה לחברה.

מהם האתגרים העומדים בפני חברת הייעוץ כשאין ברשותם פתרון מתאים?

• אתגר בהעברת ההמלצה ללקוחות בזמן וקבלת הוראת ההצבעה עבור כל סעיף
• אתגר במיקוד – אילו אסיפות דורשות טיפול מיידי? אילו לקוחות מאחרים בהעברת הוראות הצבעה ואישורי בעלות? וכו'
• אתגר בזיהוי הלקוחות לאסיפה – לאילו לקוחות יש אחזקה בניירות רלוונטיים? האם הלקוח צריך להשתתף באסיפה הקרובה?
• אתגר באיסוף מסמכים – קבלה ושליפה מהירה של מסמכים כגון אישורי בעלות וכתבי הצבעה
• אתגר באיתור ובצפייה בהצבעות קודמות בנושאים דומים בעבר – יכולת לתחקר מה היתה ההמלצה בכל נושא בעבר
• אתגר בהתממשקות למערכות נוספות בארגון


מה ניתן לנהל בפתרון ניהול אסיפות כלליות של קומיוג'ן?

הפתרון מנהל רכיבי מידע מקושרים ובהם:


מהן היכולות הבולטות של הפתרון?


• הצגת סטטוס הטיפול באסיפות הקרובות באמצעות מבט-על גרפי
• יכולת הצגת כלל המידע אודות אסיפה או לקוח במקום אחד הנגיש לחברת הייעוץ וללקוחותיה, ובכלל זה אישורי בעלות
• מעקב אחר הצבעת הלקוח בצורה אוטומטית, כולל שליחת התראות
• תיעוד של נושאי האסיפות, ההמלצות, ובכלל זה הפקה אוטומטית של מסמך דוח ההצבעות
• קליטה של גליונות אקסל המכילים אחזקות, אסיפות, ניירות ערך
• שקיפות בפעילות והפקה מהירה של דוחות גרפיים וטקסטואליים בהתאם לצורכי המשתמשים השונים
• גמישות לשינויים בתהליכי העבודה של חברת הייעוץ
• אפשרות הרחבה לתמיכה בתהליכים נוספים: ממשל תאגידי, ניתוחים, סקירות ועוד