ניהול אירועים


כל ארגון נאלץ להתמודד עם אירועים הפוגעים בתפקודו השוטף. האירועים יכולים להתרחש בכל חתך - כשל אבטחת מידע, אירוע המשכיות עסקית, כשל תפעולי וכדומה. קומיוג'ן ניהול אירועים מאפשר לארגון לנטר את המוכנות להתמודדות עם אירועים, לייצר תכניות פעולה בעת אירוע ולהשתפר מתחקור של אירועי העבר של החברה או מתחרותיה.

מהם האתגרים בהם נתקל האחראי על האירוע ללא פתרון מתאים?

• אתגר בהבנת סטטוס מוכנות החברה לתרחישים השונים
• אתגר בניהול כלל התרחישים המאיימים על החברה בתחומים השונים
• אתגר בבניית תוכניות פעולה בעת אירוע
• אתגר בריכוז כלל הנתונים אודות אירועי עבר בחברה וחברות דומות
• אתגר בניהול אירועים והבנת משמעויותיהם בזמן אמת
• אתגר במימוש הנחיות רגולטוריות או מנהליות הניתנות בשעת משבר, במקביל לניהול האירועים
• אתגר במעקב אחר ביצוע ההמלצות מתחקורים שבוצעו על אירועי עבר, הן ברמת החברה והן ברמת העובד הבודד


מהם רכיבי המידע המנוהלים בפתרון?

הפתרון מנהל באופן מקושר את רכיבי המידע ובהם:

מהן היכולות הבולטות של הפתרון?


• הפקת תובנות על מוכנות החברה לאירועים באמצעות מבט-על גרפי ובזמן אמת
• תיעוד ושליפה מהירה של נהלי החירום בעת אירועי אמת
• איתור הגורמים הרלוונטיים בעת אירוע עבור כל תרחיש
• תיעוד כלל המידע אודות אירועים, צעד אחר צעד בצורה הנגישה לכל בעל תפקיד רלוונטי
• תיעוד מפורט של תחקור אירועי עבר, כולל תרחישים אפשריים, והתובנות שעלו
• יכולת ריכוז המשימות שנבעו מהתחקור וקישורם לאחראי ביצוע ותאריך יעד
• ממשק מובנה למערכות חיצוניות לקבלת מידע ולהוצאת מידע
• אפשרות הרחבה לתמיכה בתהליכים נוספים בארגון: המשכיות עסקית, סיכונים תפעוליים, ניהול ציות, SOX ועוד