ניהול תכניות עבודה


קומיוג'ן ניהול תכניות עבודה מאפשר לארגון להציב לעצמו מטרות ויעדים, לפרוט אותן למשימות ולקבל סטטוס עדכני של תכנון מול ביצוע במחלקותיו השונות.

מהם האתגרים נתקלים בעת ניהול תכניות עבודה ללא פתרון מתאים?

• אתגר במעקב אחר המשימות השונות ותאריכי היעד הקרבים תחת עומס המשימות השוטף
• אתגר בהבנת סטטוס ההתקדמות וזיהוי חריגה מתכנית העבודה
• אתגר במעקב אחרי שעות העבודה בפועל אל מול התכנון
• אתגר בזיהוי ותעדוף המשימות החשובות והדחופות ביותר של המחלקה
• אתגר או אי יכולת להתממשק למערכות אחרות בארגון
• אתגר בביצוע תחקור והפקת לקחים ממימוש היעדים בשנה החולפת, לקראת בניית תכנית העבודה לשנה החדשה


מה ניתן לנהל בפתרון של קומיוג'ן?

הפתרון מנהל באופן מקושר רכיבי מידע ומאפשר קבלת תמונה המשקפת את סטטוס ההתקדמות בפרויקט בכל רגע:

מהן היכולות הבולטות של הפתרון?


• ניתן להביט ב"מעוף הציפור" על סטטוס העמידה ביעדים בזמן אמת בצורה גרפית כוללנית אשר מאפשרת לרדת גם לרמת הפריט הבודד
• ניהול כולל של המשימות ואבני הדרך הנגזרים מכל יעד עם אחראי ותאריך יעד
• תצוגה גרפית וטקסטואלית ייחודית לכל מחלקה ובעל תפקיד המציגה לכל אחד את מצב היעדים שבאחריותו
• גמישות מירבית לשינויים בהתאמה לשינוי בפעילות הארגון או באופן הניהול היעדים
• יכולת לביזור הניהול של המידע: משימות, תיעוד שעות, קבצי מידע, אנשי קשר ועוד
• ממשק מובנה למערכות חיצוניות לקבלה ולהוצאה של מידע, ובכלל זה התראות למייל
• אפשרות הרחבה לתמיכה בניהול כלל הסיכונים בארגון: ניהול נכסי IT, סיכונים תפעוליים, ביקורת פנים, ציות ואכיפה ועוד