לקחים ותובנות


קומיוג'ן הפקת לקחים ותובנות מאפשר לארגון לבצע תחקור של אירועים שהתרחשו במהלך פעולתו השוטפת וכן אירועים שהרחשו אצל המתחרים בתחום. הפתרון מספק כלי טכנולוגי ומתודולוגי לוודא כי הידע הנצבר מהתחקירים ממוסד בנהלי הארגון, הדרכותיו ועבודתו השוטפת.

מהם האתגרים בהם נתקל המתחקר ללא פתרון מתאים?

• אתגר בתיעוד התחקירים שבוצעו בעבר והלקחים שנלמדו מהם.‬
• אתגר בתיאום ארגוני הדרוש להטמעת לקחים
• אתגר באיתור לקחים ותובנות הרלוונטיים לפני ביצוע פעולה או תהליך בחברה
• אתגר בהעברת תובנות ארגוניות שנצברו בתחום ידע אחד לתחום אחר
• אתגר בהתאמת לקחים שנלמדו לשינויים ארגוניים


מה ניתן לנהל בפתרון של קומיוג'ן?

הפתרון תומך במספר רב של "ישויות" המקושרות ישירות אחת לשנייה בכל רבדי המערכת, בין השאר:
מהן היכולות הבולטות של הפתרון?


• צפייה במצב מיסוד ממצאי התחקירים בחברה במבט-על גרפי
• תיעוד מפורט של תהליך התחקור, הלקחים והתובנות שעלו מהאירוע
• תמיכה במתודולוגיית התחקור הנהוגה בארגון או המיובאת מחברת ייעוץ חיצונית
• קישור בין כל תובנה הדורשת פעולות מנע לגורם מבצע ותאריך יעד
• אחזור ושימוש – יכולת לחפש ולהגיע ללקחים ולתובנות הדרושים לביצוע מטלות, בכל חתך, הן על-ידי בעלי תפקיד בארגון (הדרכה, נהלים) והן על-ידי הלקוחות של הידע בכל מקום בארגון
• אפשרות להעברת התחקור והלקחים לאישור מומחה הידע בארגון, וקיום שיח על תהליך התחקור ומסקנותיו על גבי המערכת
• הזנה של טבלאות ואקסלים המכילים ממצאים והמלצות בצורה מרוכזת
• שקיפות בפעילות והפקה מהירה של דוחות גרפיים וטקסטואליים בהתאם לצרכי המשתמשים השונים
• ממשק מובנה למערכות חיצוניות לקבלת מידע ולהוצאת מידע
• אפשרות הרחבה לתמיכה בתהליכים נוספים בארגון: המשכיות עסקית, סיכונים תפעוליים, ניהול ציות, SOX ועוד