ניהול פרויקטים


פתרון ניהול פרויקטים של קומיוג'ן מותאם לתצורת העבודה הייחודית והדינאמית של כל ארגון. הפתרון תומך בפרויקטים החל משלב הייזום הראשוני דרך תהליך הפיתוח ועד שלב ההטמעה והתחזוקה השוטפת.

מהם האתגרים בהם נתקל מנהל הפרויקטים כשאין ברשותו פתרון מתאים?

• אתגר במעקב אחר המשימות השונות, תאריכי היעד הקרבים תחת עומס המשימות השוטף
• אתגר בזיהוי המשימה החשובה והדחופה ביותר העומדת בפני כל עובד
• אתגר בהבנת סטטוס הפרויקט, היכן צווארי הבקבוק וזיהוי צורך דחוף בהתערבות מנהל
• אתגר בהבנת סטטוס ההתקדמות וזיהוי חריגה ממטרות הפרויקט ללא מעקב אחרי שעות העבודה בפועל אל מול התכנון
• אתגר בשמירת נתונים קריטיים לפרויקט - היכן שומרים את הקבצים המקושרים לפרויקט? מי מהעובדים אחראי לאיזו משימה? מה סטטוס הטיפול בתקלה?
• אתגר במניעת נפילת משימות בין הכסאות בשל היעדר מעקב ותזכורות
• אתגר או אי יכולת להתממשק למערכות אחרות בארגון


מה ניתן לנהל בפתרון ניהול פרוייקטים של קומיוג'ן?

הפתרון מנהל באופן מקושר רכיבי מידע ומאפשר קבלת תמונה המשקפת את סטטוס ההתקדמות בפרויקט בכל רגע:

מהן היכולות הבולטות של הפתרון?


• ניתן להביט ב"מעוף הציפור" על סטטוס התקדמות הפרויקט בזמן אמת בצורה גרפית כוללנית אשר מאפשרת לרדת גם לרמת הפריט הבודד
• ניהול כולל של המשימות בפרויקט עם אחראי ותאריך יעד
• גמישות מירבית לשינויים בהתאמה לשינוי בפעילות הארגון או באופן הניהול הפרויקט
• שקיפות בפעילות באמצעות דוחות גרפיים וטקסטואליים מותאימים אישית
• יכולת לביזור הניהול של המידע: משימות, תיעוד שעות, קבצי מידע, אנשי קשר ועוד
• ממשק מובנה למערכות חיצוניות לקבלה ולהוצאה של מידע, ובכלל זה התראות למייל
• אפשרות הרחבה לתמיכה בניהול כלל הסיכונים בארגון: ניהול נכסי IT, סיכונים תפעוליים, ביקורת פנים, ציות ואכיפה ועוד