ניהול הסכמים


הפתרון לניהול הסכמים נועד לרכז את המידע הנוגע להסכמים שחותם הארגון במקום אחד, ולספק תמונת מצב עדכנית שלהם. ניהול הסכמים 365 משמש למעקב ולניהול מחזור החיים של ההסכם החל משלב הטיוטא, דרך תהליכי ההערות והאישורים ועד לחתימת ההסכם. לאחר מכן, אם רלוונטי, תומך הפתרון בחידוש תקופתי של ההסכם.


הפתרון לניהול הסכמים של קומיוג'ן יכול להתחיל בהקמת החוזה מאבני בניין, המקלות על ווידוא סטנדרטיזציה בניסוח וכן על ניהול החריגות מהניסוח הקבוע. לחילופין יכול הפתרון לעבוד עם מסמך רגיל הנכתב במעבד תמלילים. כאשר טיוטת החוזה מוכנה ניתן לשלוח אותו לסבב הערות בטור או במקביל, ולאחריו לסבב אישורים, גם כן בטור או במקביל.


חלק מרכזי בפתרון הוא ביצוע מטלות, למשל למעקב אחר ביצוע ההתחייבויות בחוזה. הן של החברה והן של הצדדים האחרים לחוזה. מעקב ביצוע ההתחייבויות כולל משלוח התראות שונות לאחראי הביצוע או לאחראי המעקב אחר הביצוע. כך מאפשר הפתרון לוודא אכיפת המוסכם, וציות לחוק ולנהלי החברה.


הפתרון לניהול הסכמים מטפל בהסכמים עם ספקים, ויכול לטפל גם בהסכמים מול לקוחות ועובדים. הוא מאפשר צירוף כל המסמכים הנלווים להסכם – ובכלל זה ביטוחים, ערבויות, תיאור טכנולוגי / הנדסי, קורות חיים וכו', לפי ההקשר והצורך.