ניהול הסכמים


הבעיות בניהול הסכמים
 1. התיעוד מפוזר, וכולל רישום ידני ובמסמכי וורד ואקסל
 2. קושי בהיערכות לחידוש הסכמים
 3. חוסר ידיעה על היקף ההסכמים המנוהל
 4. חשיפה עקב אי חידוש בזמן של ערבות, ביטוח וכו'
 5. אי עמידה על פרטי ההסכם – תעריפים, התחייבויות וכד'

הפתרון לניהול הסכמים
 1. כל המידע על ההסכם נמצא במקום נגיש אחד
 2. ניהול אבני הדרך בחיי ההסכם
 3. הצגת הסכמים לפי יחידה, סטטוס, היקף ועוד
 4. ניהול חידוש הסכם, כולל אישורים להגדלת היקף התקשרות
 5. התראות לחידוש ערבות, ביטוח וכו'

תוצאה
 1. תיעוד מלא ללא צורך בניירת ובתיוק
 2. נגישות מהירה ושקופה לכל המידע הרלוונטי להסכם לאורך חייו
 3. הצגת סטטוס הסכמים לפי היקף כספי, תום תוקף ועוד
 4. גישה למנהלים בנוגע להסכמים באחריותם
 5. טיפול בזמן באירועים הקשורים להסכם