ניהול סיכוני אבטחת מידע


קומיוג'ן ניהול סיכוני אבטחת מידע הוא פתרון הבא להקטין את הסיכון בפגיעה של אבטחת מידע בארגון. הפתרון מאפשר לעקוב בשיטתיות על שלמות וחיסיון המידע הרגיש של הארגון. בתוך כך מאפשר הפתרון עמידה בדרישות התקן הבינלאומי לאבטחת מידע ISO 27001.

מהם האתגרים בהם נתקל מנהל סיכוני אבטחת מידע כאשר אין ברשותו פתרון מתאים?

• אתגר בזיהוי נכסי המידע ובקרת הסיכונים שלהם – מה הסיכונים לכל נכס מידע? אילו בקרות נדרשות עבורו? איך הן מבוצעות?‬‬‬
• אתגר בביצוע בזמן של הבקרות השוטפות, ובדיקה של רמת האפקטיביות שלהן
• אתגר בזיהוי והערכת רגישות של החשיפות, ומעקב אחר סטטוס הטיפול בהן
• אתגר בניטור סטטוס הממצאים מסקרי אבטחת המידע


מה ניתן לנהל בפתרון סיכוני אבטחת מידע של קומיוג'ן?

הפתרון מנהל רכיבי מידע מקושרים, ומציג תמונה המשקפת את מפת סיכוני אבטחת המידע בכל רגע:

מהן היכולות הבולטות של הפתרון?


• הפקת תובנות על סטטוס אבטחת המידע באמצעות מבט-על גרפי
• תיעוד מפורט של נכסי המידע והסיכונים הנקשרים אליהם
• מיפוי החשיפות השונות והערכת רמת הרגישות שלהן
• ניהול הבקרות השונות ורמת האפקטיביות שלהן
• מעקב וניהול אחר סטטוס ביצוע הטיפול בחשיפות השונות
• ניהול סקרי סיכוני אבטחת מידע תקופתיים ומבחני חדירה מבוקרים
• גמישות מירבית לשינויים בהתאמה לשינוי בפעילות הארגון או באופן הניהול של סיכוני אבטחת המידע
• שקיפות בפעילות באמצעות דוחות גרפיים וטקסטואליים מותאימים אישית
• ממשק מובנה למערכות חיצוניות לקבלה ולהוצאה של מידע, ובכלל זה התראות למייל
• תמיכה במתודולוגיות שונות לניהול סיכונים