ביקורת פנים


קומיוג'ן ביקורת פנים עוזר למבקר הפנים ולצוות שלו החל מתכנון העבודה הרב-שנתי, דרך ניהול תהליך הביקורת ועד למעקב ביצוע ההמלצות.

מהם האתגרים בהם נתקל מבקר הפנים כשאין ברשותו פתרון מתאים?

• אתגר בתכנון - אילו ביקורות ראוי לבצע? מתי נעשתה הביקורת האחרונה בתחום?
• אתגר בניהול המשאבים – כמה שעות? איזה כוח אדם? מה העלות הפנימית והחיצונית?
• אתגר בריכוז ובהצגה של הממצאים והפקת המלצות קונקרטיות מהם
• אתגר במעקב ביצוע ההמלצות שבדוחות הביקורת – האם הביקורת אפקטיבית?
• אתגר בממשק למערכות בארגון


מה ניתן לנהל בפתרון לניהול הביקורת של קומיוג'ן?

הפתרון מנהל באופן מקושר רכיבי המידע ובהם:

מהן היכולות הבולטות של הפתרון?


• הפקת תובנות על תהליכי הביקורת באמצעות מבט-על גרפי
• מעקב יישום המלצות אוטומטי, כולל שליחת התראות ואסקלציה
• תיעוד של נושאי הביקורת, הממצאים וההמלצות, ובכלל זה הפקה אוטומטית של מסמך דוח הביקורת
• קליטה של גליונות אקסל המכילים למשל ממצאים והמלצות
• קישור בין כל המלצה לגורם מבצע ותאריך יעד
• שקיפות בפעילות והפקה מהירה של דוחות גרפיים וטקסטואליים בהתאם לצורכי המשתמשים השונים
• ממשק מובנה למערכות חיצוניות לקבלת מידע ולהוצאת מידע
• גמישות לשינויים בתהליכי העבודה של מבקר הפנים
• אפשרות הרחבה לתמיכה בתהליכים נוספים: סיכונים תפעוליים, ציות, SOX ועוד