פתרונות רכש בקומיוג'ן

חברת קומיוג'ן מייצרת פתרון רחב המקיף את השלבים השונים בתהליך הרכש:
ניהול תכניות עבודה >
ניהול תקציבים >
ניהול ועדות רכש >
ניהול מכרזים >
ניהול פרויקטים >
ניהול הסכמים וחוזים >