פתרון ניהול וועדות רכש עלה לאוויר בכלל ביטוח

כלל ביטוח, חברת הביטוח השנייה בגודלה בישראל, עלתה לאוויר עם פיתרון ניהול וועדות רכש!
הפתרון תומך בכלל שלבי ניהול וועדות רכש, וכולל תמיכה וועדות שאינן מתכנסות.

פתרון זה מצטרף לפתרונות לניהול הציות, ניהול הSOX וניהול מזכירות חברה, נהליםאבטחת מידע וסיכונים תפעוליים שכבר פועלים בחברה.