ניהול ישיבות ומעקב החלטות


קומיוג'ן ניהול ישיבות ומעקב החלטות מאפשר לתעד את הישיבות בארגון, להפיק פרוטוקול ובעיקר - לעקוב אחר ביצוע ההחלטות שהתקבלו. מעקב ההחלטות יכול לכלול גם החלטות אחרות, שמקורן לא בישיבות ההנהלה, כגון אלו של ראש הארגון, מנהלים בכירים ועוד.

מהם האתגרים בהם נתקל מנהל ישיבה ללא פתרון מתאים?

• אתגר בתיעוד הנושאים בהם עסקה הפגישה
• אתגר בתיעוד ההחלטות שהתקבלו בישיבה ובמעקב אחר ביצוען
• אתגר באיתור סיכומי ישיבות קודמות בנושא הפגישה
• אתגר בהפצה של סכומי הישיבות ובווידוא קריאה שלהן (אם נדרש)
• אתגר בביצוע דיוני המשך על המשימות והנושאים שעלו בפגישה
• אתגר בממשק למערכות בארגון


מה ניתן לנהל בפתרון של קומיוג'ן?

הפתרון מנהל באופן מקושר רכיבי מידע ומאפשר קבלת תמונה המשקפת את סטטוס מימוש ההחלטות בכל רגע:

מהן היכולות הבולטות של הפתרון?


• הפקת תובנות על מצב מימוש ההחלטות באמצעות מבט-על גרפי
• תצוגת ההחלטות הניתנת למיון וסינון בכל חתך, למשל: דוח ההחלטות שחלף תאריך היעד לביצוען ושטרם בוצעו, כל ההחלטות של גוף מסויים בשנת 2016 וכו'
• כל עובד רואה רק את ההחלטות שעל ביצוען הוא אחראי
• יכולת ביצוע דיונים בצד סיכום הפגישה ובצד כל החלטה בצורה מתועדת ומסודרת
• מעקב ביצוע משימות אוטומטי, כולל שליחת התראות ואסקלציה
• כתיבת סיכום ישיבה בתוך המערכת וייצואו בפורמט המתאים לארגון
• איחזור סיכומי פגישות קודמים בצורה נוחה ועל פי פרמטרים שונים דוגמת - משתתפים, נושא הפגישה ו/או תאריך הפגישה