ניהול שירות פסיכולוגי חינוכי (נמ"ש - ניהול מטופל שלם)


נמ"ש של קומיוג'ן פותחה בעזרת אנשי השירות הפסיכולוגי החינוכי כדי לתת פתרון שלם למחשוב תהליכי העבודה בשפ"ח. במוקד הפתרון נמצא ניהול המטופלים כדי לוודא שאף ילד לא יפול בין הכסאות, בשגרה ובחירום.

מהו היתרון של נמ"ש על פני פתרונות אחרים?

נמ"ש מבוסס על טכנולוגיית ענן מתקדמת וייחודית של קומיוג'ן, הנמצאת בשימוש החברות המובילות בישראל. הטכנולוגיה הגמישה מאפשרת הן שימוש במיטב הניסיון שנצבר בשפ"חים בארץ (best practices), והן התאמה מלאה של הפתרון לתהליכי העבודה הייחודיים בכל שפ"ח.


מה ניתן לנהל בנמ"ש?

נמ"ש מנהל באופן מקושר את כלל רכיבי המידע המרכיבים את פעילות השפ"ח:
הישויות הבסיסיות בנמ"ש הן:

תיק מטופל

תיק המטופל כולל: דרכי ההתקשרות, זכאות לחינוך מיוחד והפעיליות בהם השתתף. תיק המטופל מקושר למסגרת החינוכית, כולל היסטוריית שיבוץ, פסיכולוג מטפל ותוכנית ההתערבות המוצעת.פעילויות

המערכת מאפשרת תיעוד של כל הפעילויות הנעשות במסגרת השירות הפסיכולוגי. הפעילויות יכולות להיות ממוקדות תלמיד (כגון טיפול, תצפית והערכה פסיכודדיקטית) ממוקדות מסגרת (כגון הקמת צוות בין מקצועי, ביצוע הדרכות) או ממוקדות פסיכולוג (ביצוע הערכות וטיפולים).


תיק מסגרת חינוכית

התיק מכיל את פרטי המסגרת כולל: פרטי התקשרות, לקויות המקבלות מענה במסגרת והפעילויות שנעשו במסגרת. המסגרת החינוכית מקושרת לכל התלמידים שמקבלים מענה באותה המסגרת.


תיק פסיכולוג

התיק כולל את כל פרטי הפסיכולוג: מספר רישיון, סטטוס מקצועי, תאריך תחילת העסקה בשפ"ח וכו'. התיק מקושר לכל המטופלים של הפסיכולוג, המסגרות החינוכיות עליהן הוא אמון וכן היסטוריית הפעילויות שביצע.


ניהול תהליך וועדות השמה

הפתרון מאפשר לעקוב אחר התקדמות תקינה של תהליכי ההשמה לכלל המטופלים בעזרת התראות, דוחות ודשבורדים ובכך לוודא שאין תלמיד שאינו מקבל את הטיפול הדרוש בזמן.


תיק חירום

המערכת מאפשרת הצגה של הערכת מסוכנות לאובדנות למטופל, על פי שאלון קולומביה 1-4 ובכך מאפשרת הצפת התערבות בשגרה ובאירועי חירום.
מהן היכולות הבולטות של הפתרון?


• הצפת התלמידים הדורשים התערבות באמצעות התראות למייל ותצוגה גרפית של עמידה בתכניות ההשמה
• הפקת תובנות על התנהלות השפ"ח במבט-על גרפי
• תיעוד מפורט של המטופלים, המטפלים והיסטוריית הטיפול
• יכולת איחזור מהירה ופשוטה והצגת המידע בחתכים וסינונים שונים
• יכולת קליטת קובץ אקסל עם מידע על תלמידים בתחילת כל שנה
• ארכיון מובנה, אליו ניתן להעביר מידע משנים קודמות שאינו רלוונטי כרגע
• מאגר טפסים, הניתנים להדפסה ולהפקה כקובץ
• גמישות מירבית לשינויים בפתרון, בהתאמה לשינוי בפעילות הארגון
• כל ישות מנוהלת באופן עצמאי, וניתן לחפש בה מידע ולהפיק עליה דוחות קבועים ומשתנים, הכוללים חיתוכים וסינונים
• ממשק מובנה למערכות חיצוניות לקבלה ולהוצאה של מידע, ובכלל זה התראות למייל