ניהול המשכיות עסקית


קומיוג'ן המשכיות העסקית מאפשר להתכונן בצורה מיטבית לאירוע של המשכיות עסקית, וכן לנהל את אותו אירוע.
אחראי ההמשכיות העסקית יכול להיות בשליטה על מגוון הפעילויות שבאחריותו, ובהן:
• מערכות המידע והתהליכים בארגון
• מצבת כח אדם וגיבויים לשעת חירום
• BIA - הקשרים בין מערכות המידע לתהליכים העסקיים
• תרגול ההמשכיות העסקית – החל משלב תכנון התרגיל ועד שלב הטיפול בממצאים
• ניהול חדר מצב בזמן אמיתי

מהם האתגרים בהם נתקל אחראי ההמשכיות העסקית כשאין ברשותו פתרון מתאים?

• קושי במעקב אחר זמינות שרתים, מערכות ותהליכים עסקיים – אילו תהליכים נפגעים כאשר שרת נופל? האם יש מערכות שלא מותקנות על אף שרת פעיל?
• קושי במעקב אחר כח האדם בחירום – מי אמור לגבות את העובד שיצא למילואים? מי מהעובדים עובד מהבית ומי אמור להגיע למשרדים?
• קושי בעדכון ותיקוף עתי של נהלים ומסמכים אחרים
• קושי במעקב אחר מימוש ההמלצות מתרגילים בשל היעדר מעקב ותזכורות
• אי יכולת להתממשק למערכות מידע אחרות בארגון


מה ניתן לנהל בפתרון המשכיות עסקית של קומיוג'ן?

הפתרון מנהל באופן מקושר רכיבי מידע ומאפשר קבלת תמונה המשקפת את מצב ההמשכיות העסקית בכל רגע:
מהן היכולות הבולטות של הפתרון?


• הפקת תובנות על סטטוס ההמשכיות העסקית באמצעות מבט-על גרפי
• תיעוד מפורט של השרתים, מערכות המידע, התהליכים העסקיים והקשרים ביניהם
• ניהול כולל של משימות ההמשכיות העסקית עם אחראי ותאריך יעד
• גמישות מירבית לשינויים בהתאמה לשינוי בפעילות הארגון או באופן הניהול של ההמשכיות העסקית
• שקיפות בפעילות באמצעות דוחות גרפיים וטקסטואליים מותאימים אישית
• מעקב יישום מסקנות תרגילים אוטומטי, כולל שליחת התראות ואסקלציה
• ממשק מובנה למערכות חיצוניות לקבלה ולהוצאה של מידע, ובכלל זה התראות למייל
• אפשרות הרחבה לתמיכה בניהול כלל הסיכונים בארגון: ניהול נכסי IT, סיכונים תפעוליים, ביקורת פנים, ציות ואכיפה ועוד