ניהול בקרת איכות


ארגונים רבים מעוניינים לקבל תו תקן ISO 9001 אשר מבטיח לקוחתיהם כי המוצרים והשירותים עומדים בדרישות האיכות הנדרשות בתחום.
קומיוג'ן ניהול בקרת איכות מספק יכולת מעקב ושליטה אחר יישום דרישות התקן בארגון בצורה שקופה, יעילה ופשוטה.

מהם האתגרים בהם נתקל מנהל האיכות ללא פתרון מתאים?

• אתגר בניהול תהליכי העבודה בחברה לפי דרישות התקן בתחום הפיתוח, בתחום העסקי ועוד
• אתגר בתחזוקה ובניהול שוטף של הבקרות ורמת האפקטיביות שלהן בארגון
• אתגר בתיעוד תהליכי העבודה, איתור הפערים ומעקב אחר סטטוס הטיפול בהן
• אתגר בהבנת סטטוס הממצאים מסקרי ההנהלה הנדרשים בתקן


מה ניתן לנהל בפתרון של קומיוג'ן?

הפתרון תומך במספר רב של "ישויות" המקושרות ביניהן לקבלת תמונה המשקפת את מפת הסיכונים באבטחת מידע בכל רגע:

מהן היכולות הבולטות של "קומיוג'ן ניהול בקרת איכות"?


• הפקת תובנות על סטטוס בקרת האיכות באמצעות מבט-על גרפי
• תיעוד מפורט של תהליכי העבודה והערכת עמידתן בתקן
• מעקב וניהול אחר סטטוס ביצוע פעולות, החלטות, בקרות ותוכניות הנדרשות לעמידה בתקן
• ניהול סקרי הנהלה ומבדקים פנימיים תקופתיים
• גמישות מירבית לשינויים בהתאמה לשינוי בפעילות הארגון או באופן הניהול של סיכוני אבטחת המידע
• שקיפות בפעילות באמצעות דוחות גרפיים וטקסטואליים מותאמים אישית
• ממשק מובנה למערכות חיצוניות לקבלה ולהוצאה של מידע, ובכלל זה התראות למייל