ניהול סיכונים תפעוליים


ניהול סיכונים תפעוליים של קומיוג'ן כולל ניהול מפת סיכונים, סקרי סיכונים, היערכות לסיכונים בפעילות חדשה, ניהול אירועים של כשל תפעולי, תחקור והפקת לקחים, בדיקות בקרה ומעקב ביצוע תוכניות עבודה. מאלו נגזרות פעולות לביצוע, עליהן נעשה מעקב כדי לוודא עמידה ביעדים ותיקון ליקויים.

מה מאפשרת המערכת של קומיוג'ן?

• סקירת סיכונים בפעילות חדשה
• ניהול הטיפול באירועי כשל
• תחקור אירועים והפקת לקחים
• מעקב ביצוע תוכניות עבודה
• מעקב אחר בדיקות בקרה


מה ניתן לנהל במערכת ניהול סיכונים תפעוליים של קומיוג'ן?


בצד כל סיכון נמצא כל המידע הנוגע לסיכון והמגיע ממקורות אחרים: אירועי כשל, תוצאות ביקורת ובדיקות בקרה, הדרכות, טיפול בתוכניות עבודה וכו'.

מיפוי הסיכונים כולל הערכת הסתברות ועוצמה, וכן הערכה של אפקטיביות הבקרות להקטנתם. בנוסף, משמשת מפת הסיכונים לתעדוף פעולות להקטנת הסיכונים ולמעקב אחר ביצוע שלהן, תוך הגדרה של אחראי לסגירת הפערים ותאריך יעד לסגירתם.

כל רכיבי הפתרון מחוברים למערכת מרכזית למשימות. מערכת המשימות מאפשרת לדעת בכל רגע נתון את היקף המשימות על כל עובד, מי אחראי לביצוע של כל מטלה, לוח הזמנים המיועד לביצוע וכו'.


יתרונות מובהקים של מערכת ניהול סיכונים תפעוליים של קומיוג'ן:


• מפת סיכונים בזמן אמת: הסיכונים, התממשותם והפעולות המתבצעות להקטנתם
• ניהול כולל של הסיכונים במקום אחד
• מעקב פרטני אחר ביצוע כל פעולה
• גמישות מירבית לשינויים בהתאמה לשינוי בפעילות הארגון או באופן ניהול הסיכונים
• שקיפות בפעילות והפקה מהירה של דוחות גרפיים וטקסטואלים בהתאם לצורכי המשתמשים השונים
• ניהול עצמאי וממוקד של הסיכונים, הבקרות, הכשלים ותוכניות ההפחתה
• חיפוש מובנה על כל משתנה: סטטוס, תאריך יעד, סיכונים וכו' וחיפוש טקסט חופשי
• הפתרון מתחבר ומשמש תשתית משותפת לפתרונות רגולציה נוספים ובהם  SOX, ניהול המשכיות עסקית, ציות ואכיפה פנימית, הכר את הלקוח, דיווח על פעולות בלתי רגילות וניהול נכסי טכנולוגיות מידע