ציות ואכיפה פנימית


כל ממונה על האכיפה הפנימית שואף לראות תמונה מצב ברורה ומעודכנת של הנחלת תרבות הציות בארגון: סקר הציות, מצב ההיערכות לרגולציה חדשה, הפקת לקחים מהפרות, מימוש תוכנית העבודה, מעקב החלטות פורום אכיפה ועוד.

מה הקשיים בהם נתקל ממונה האכיפה ללא פתרון מתאים?

• קושי בניהול המידע שנאסף בסקר תשתיות הציות בשל ‫היקף המידע ומורכבות הנתונים
• קושי בתחזוקה ובניהול שוטף של סיכוני הציות לאחר ביצוע סקר הסיכונים
• שימוש במערכת המקשה על התאמה לשינויים בפעילות הארגון או שימוש בקובצי אקסל מורכבים
• חוסר יכולת לדעת מהם סיכוני הציות עכשיו, כיוון שאין עדכון מאירועי כשל ומתכניות ההפחתה
• קושי או אי יכולת להתממשק למערכות אחרות בארגון


מה ניתן לנהל בפתרון של קומיוג'ן?

הפתרון תומך במספר רב של "ישויות" המקושרות ישירות אחת לשנייה בכל רבדי המערכת, בין השאר:
מהן היכולות הבולטות של הפתרון?


• תיעוד מפורט של סיכוני הציות, הבקרות עליהם והפערים
• הזנה אוטומטית של הנתונים מסקר הציות שבאקסל
• קישור בין כל החלטה לגורם מבצע ותאריך יעד
• גמישות מירבית לשינויים בהתאמה לשינוי בפעילות הארגון או באופן הניהול של סיכוני הציות
• שקיפות בפעילות והפקה מהירה של דוחות גרפיים וטקסטואלים בהתאם לצורכי המשתמשים השונים
• ניהול עצמאי וממוקד של הסיכונים, הבקרות, הכשלים ותוכניות ההפחתה
• מעקב החלטות, כולל טיפול ברגולציה חדשה
• ממשק מובנה למערכות חיצוניות לקבלת מידע ולהוצאת מידע
• תמיכה במתודולוגיות שונות לניהול סיכוני הציות
• אפשרות הרחבה לתמיכה בניהול כלל הסיכונים בארגון: סיכונים תפעוליים, ביקורת פנים, SOX ועוד