ניהול נכסי IT


השבתה או תקלה ברכיב בודד יכולה להוביל לפגיעה רחבה במערכות ובתהליכים החיוניים לחברה. הפתרון קומיוג'ן ניהול נכסי IT מציג למנהל המערכות תמונה ברורה ועדכנית של הנכסים שבאחריותו והשפעתם על פעילות החברה ובכך מאפשר קבלת החלטות חכמה וזהירה בארגון.

מהם האתגרים בהם נתקל מנהל נכסי ה-IT כאשר אין בידיו פתרון מתאים?

• אתגר בניהול קשרים בין האובייקטים המנוהלים – אילו מערכות מותקנות על השרת שנפל? איזה שרת אמור להוות את שרת הגיבוי?
• אתגר במעקב אחר זמינות שרתים, מערכות ותהליכים עסקיים – אילו תהליכים נפגעים כאשר שרת נופל? האם יש מערכות שלא מותקנות על אף שרת פעיל?
• אתגר בשליפת נתונים קריטיים – מה ה-IP של שרת הטסטים של המערכת?
• אתגר במעקב אחר הצורך בחידשות רשיונות לכל תוכנה
• אתגר בזיהור רכיבים שצריך להיערך להחליף לקראת end of life או end of support
• אתגר או אי יכולת להתממשק למערכות אחרות בארגון


מה ניתן לנהל בפתרון של קומיוג'ן?

הפתרון מנהל רכיבי מידע באופן מקושר, בהם:

מהן היכולות הבולטות של הפתרון?


• הצגת סטטוס זמינות הנכסים ותהליכי העבודה בחברה באמצעות מבט-על גרפי
• תיעוד מפורט של שרתים ומערכות, וכן של התוכנות והתהליכים המקושרים אליהם
• ניהול כל פריט מידע פעם אחת ויצירת קישורים אליו – התוצאה היא מידע אחיד ומעודכן
• ניהול כולל של משימות תחזוקת ה-IT עם אחראי ותאריך יעד (עדכוני אבטחה, חידוש רישיונות, השבתות וכו'...)
• גמישות מירבית לשינויים בהתאמה לשינוי בפעילות הארגון או באופן הניהול של מחלקת IT
• שקיפות בפעילות באמצעות דוחות גרפיים וטקסטואליים מותאימים אישית
• ממשק מובנה למערכות חיצוניות לקבלה ולהוצאה של מידע, ובכלל זה התראות למייל
• אפשרות הרחבה לתמיכה בניהול כלל הסיכונים בארגון: סיכונים תפעוליים, ביקורת פנים, ציות ואכיפה ועוד