בקרת חדר עסקאות


הפתרון לבקרת חדר עסקאות משמש לייעול העבודה של הצוות המבקר את חדר העסקאות. הפתרון משמש ככלי לאיתור, איסוף, ניתוח וטיפול בהתראות על הפעילות בחדר העסקאות בהתאם ל-KRI מוגדרים. ייעול העבודה, כמו גם איתור החריגות המוקדם, מאפשר מתן מענה מהיר ויעיל ובכך יכול להקטין ולמנוע הפסדים.

הפתרון מורכב ממספר מודולים מרכזיים:

מודול אינטגרציה

מימשק גנרי למערכות חיצוניות. מודול האינטגרציה מאפשר קבלת מידע מתוזמן ממערכות מסחר שונות דוגמת Fenics® ו-Summit® ושואב מהם את נתוני העסקה בפרקי זמן קבועים לטובת רשומת עסקה אחודה.מודול ניתוח ולמידה (Key Risk Indicators)

נתוני העסקה עוברים הצלבה עם נתונים נוספים כמו שווי עסקה, פוזיציית מטבע נוכחית וכו' אשר מגיעים ממערכות שונות דוגמת Algo®, QTP® או אפליקציות Mainframe אחרות. הנתונים עוברים ניתוח ועיבוד (על-ידי מנוע חוקים עסקיים).
בעזרת מנוע החוקים העסקיים, אשר מנוהל באופן עצמאי על ידי מנהל המערכת, מוגדרים KRI הנדרשים לצורך הצפת התראות ואירועי כשל, ואשר נדרש כי ייבדקו ידנית על-ידי צוות הבקרים.
מהם תחומי השימוש במערכת?


• שאילתות ודוחות על-פי מספר עסקה, סוג מערכת, לקוח, פורטפוליו, ברוקר, תאריכים וכו'
• מנוע חוקים עסקיים להחרגה אוטומטית של עסקאות
• יכולת ניתוח של כלל העסקאות חריגות
• יכולת פיתוח Key Risk Indicators ומעקב אחריהם
• המלצות לשיפור ומעקב אחר ביצוען
• ניהול אירועים שאינם עסקאות
• התראות תפעוליות ברמת עסקה – כגון עסקה שהוזרמה עם ערך אחורה, עסקה שתוקנה, עסקאות כפולות, Rate Variance וכו'
• מגבלות פוזיציה – כגון חריגה ממגבלות רווחיות
• התראות בגין נתונים מצרפיים – רווחיות לפי דילר, רווחיות/חשיפת לקוח, ניתוחי טעויות מצטברים