איסור הלבנת הון


כל ארגון בנקאי מחוייב לענות על דרישות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. במסגרת דרישות אלו על הארגון לייצר פרופיל עבור לקוחותיו הכולל צפי לפעולות שיתבצעו בחשבון ולדווח על אירועים בלתי רגילים שאינם עומדים בקנה אחד עם פרופיל שהותאם לאותו הלקוח.
קומיוג'ן איסור הלבנת הון נותן כלי איסוף, מעקב ודיווח בידי האחראים על הציות ואיסור הלבנת הון בארגון, כמענה לדרישות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור המורכב משני תהליכים:

הכר את הלקוח


• הגדרת פרופיל לקוח, מידע הזיהוי שלו ורמת בקרה נדרשת
• ניהול ובקרה על שינויים בפרופיל הלקוח
• אפשרות לתהליך "הכר את הלקוח" רב-שלבי
• גישה לפרטי לקוח לפי הרשאות
• מאגר לקוחות מסורבים
• ייצוא מידע לקוח למערכות ארגוניות משיקות
• בדיקה מול מאגר חשודים בטרור ומול רשימות PEP

דיווח סובייקטיבי


• קבלת מידע לחשד להלבנת הון ממערכות אוטומטיות ומעובדי הארגון
• בקרת המידע המתקבל מול מידע קיים
• פילוח המידע על-פי "נורות אדומות", בעלי עניין וכו'
• תהליך טיפול פנים-ארגוני עד לגניזה או דיווח לרשות
• דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון בפורמט הנדרש

מהן היכולות הבולטות של הפתרון?


• הצגת שאילתות ודוחות על-פי סניף / מספר חשבון, תעודת זהות / מספר עוסק, תאריך פתיחה וכו'
• תמיכה בארבעה סוגי לקוחות: פרטי, פרטי תושב חו"ל, עסק, עסק חו"ל
• יכולת התאמה לשינויים ברגולציה במהירות וללא נגיעה בקוד
• הפקה מהירה של דוחות גרפיים וטקסטואלים בהתאם לצורכי המשתמשים השונים
• צירוף קבצים של חומר סרוק
• ממשק מובנה למערכות חיצוניות לקבלת מידע ולהוצאת מידע.
• אפשרות הרחבה לתמיכה תהליכים נוספים בארגון: סיכונים תפעוליים, ניהול ציות, SOX ועוד