ניהול חדר מצב


כל ארגון צריך להתכונן להתמודדות עם אירועים העלולים לפגוע ברציפות הפעילות העסקית שלו. בכדי להתמודד עם אירועים שכאלה מפעיל לעתים הארגון חדר מצב. תפקיד חדר המצב הוא לרכז את המידע על סטטוס כח האדם, השירותים הקריטיים אותם הוא מספק ללקוחות והנכסים הפיזיים שלו. חדר המצב מדווח לדרג הניהולי ולגורמי הטיפול את המידע הרלוונטי להם, ובכלל זה הכרזה על אירוע חירום, מצבת כח האדם בזמן חירום, מצב ההתאוששות מפגיעה וכדומה. חדר המצב גם מתרגל את קיומם של אירועים כהכנה לאירוע אמת.

מהם האתגרים בהם נתקל מנהל חדר המצב ללא פתרון מתאים?

• אתגר במימוש הנחיות רגולטוריות או מנהליות הניתנות בשעת משבר, במקביל לניהול האירועים
• אתגר בריכוז והבנת המצב בזמן אמת עקב ריבוי הנכסים הארגוניים הרלוונטיים לאירוע
• אתגר בניהול מספר אירועים, בתרחישים שונים בו זמנית
• אתגר בתרגול תרחישי חירום לבדיקת מוכנות הארגון, ובהפקת הלקחים מהם ברמת החברה וברמת היחידה הארגונית


מה ניתן לנהל ב"קומיוג'ן ניהול חדר מצב"?

הפתרון תומך במספר רב של ישויות מקושרות, בין השאר:

מהן היכולות הבולטות של הפתרון?


• תיעוד כלל המידע אודות האירוע, צעד אחר צעד בצורה הנגישה לכל בעל תפקיד רלוונטי
• תיעוד של נהלי החירום
• קישור בין כל משאב ומערכת למאגר המידע המנוהל ביום-יום על ידי הממונים על ההמשכיות העסקית, לאיתור הגורם הרלוונטי בחירום
• מאפשר מבט כולל וברור המתעדכן בזמן אמת על הפגיעות השונות בארגון בצורה גרפית
• ממשק מובנה למערכות חיצוניות לקבלת מידע ולהוצאת מידע
• אפשרות הרחבה לתמיכה תהליכים נוספים בארגון: המשכיות עסקית, סיכונים תפעוליים, ניהול ציות, SOX ועוד