הערכת סיכונים


הפתרון מסייע לבצע ביעילות ובדייקנות את התהליך של הערכת הסיכון, המשמשת את הבנק בכל פעילות בקו עסקים או סוג סיכון. הערכה זו מהווה בסיס להערכת הסיכון המוצגת בדוחות הכספיים של הארגון ובמסמך החשיפות של הארגון. הערכה זו משמשת גם בסיס לקביעת תכנית העבודה ולהערכת הסיכון במסמך ה- ICAAP.

הפתרון מאפשר לנהל את מגבלות הסיכון המוגדרות בארגון, באמצעות ניהול ומעקב אחר הדיווחים הרבעוניים לכל המגבלות בתחומי אשראי, שוק ונזילות, וכו'.


מהן היכולות הבולטות של הפתרון?


• הפקה אוטומטית של שאלון הערכת סיכונים רבעונית
• פיזור שאלות הסקר למקורות המידע הרלוונטיים
• התרעות ותזכורות למענה על השאלות, כולל אסקלציה
• הרשאות מענה לסקר לפי תפקיד
• ניתוח מספרי אוטומטי לתשובות הסקר
• דשבורד - מצב התקדמות המענה לסקר וניתוח נתונים ורמות סיכון לפי קווי עסקים
• הפקת דוח אוטומטי - סיכום הנתונים של הערכת הסיכון